Toodete valmistamisel kasutame terviklikku lähenemist ning pakume paindlikku hinnapoliitikat. Seega on Teil võimalus saada tellimuse täitmiseks väga häid tingimusi.
Meie tooted on läbi teinud põhjaliku katsetuste ja arenduste kadalipu. Seepärast usume, et suudame klientidele pakkuda igati kvaliteetseid pika kasutuseaga tooteid.
Me hindame väga kõrgelt klientide arvamust meie poolt valmistatavate toodete kohta ja vajadusel võtame arvesse tehtud ettepanekuid toodete parendamiseks.
Lisaks discgolfi korvide valmistamisele ja müügile pakume ka discgolfi radade ehituse teenust: radade planeerimine, rajakaardid, rajatähised, viskealad ja korvide paigaldus.
Alates 9 korvi tellimisel küsi individuaalset hinnapakkumist!